Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
KLIENCI INDYWIDUALNI
Prawo rodzinne, w szczególności sprawy dotyczące:
 • rozwodu i separacji,
 • podziału majątku małżonków,
 • uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi,
 • zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa,
 • władzy rodzicielskiej,
 • alimentów na rzecz dzieci i małżonka,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • spraw nieletnich.
Prawo karne, w szczególności sprawy dotyczące:
 • obrony na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrony oskarżonego w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowania klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary,
 • systemu dozoru elektronicznego,
 • postępowania o ułaskawienie,
 • sporządzania aktów oskarżenia i reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • postępowania karno-skarbowego,
 • postępowania o wykroczenia.
Prawo spadkowe, w szczególności sprawy dotyczące:
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • działu spadku,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zapisu i zachowku, 
 • testamentów.
Prawo cywilne, w szczególności sprawy dotyczące:
 • sporządzania umów, opinii prawnych, pozwów, apelacji, skarg, zażaleń i innych pism procesowych,
 • dochodzenia wierzytelności,
 • dochodzenia odszkodowań ( wypadki w pracy, odszkodowania od szpitali, wypadki komunikacyjne),
 • ochrony dóbr osobistych,
 • zasiedzenia,
 • eksmisji,
 • służebności,
 • ochrony praw konsumenta,
 • postępowania egzekucyjnego,
 • prawa lokalowego,
 • praw i obowiązków stron stosunków umownych ( sprzedaż, najem, zlecenia),
 • kwestii związanych z utratą lub zniszczeniem mienia.
Prawo pracy, w szczególności sprawy dotyczące:
 • reprezentowania pracowników w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowania pracodawców w postępowaniu sądowym,
 • sporządzania opinii z zakresu prawa pracy,
 • doradztwa z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ,
 • prowadzenia negocjacji ,
 • sporządzania regulaminów pracy, statutów oraz innych aktów prawa pracy,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • przygotowywania dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy,
 • negocjowania i przygotowywania umów o pracę, umów z członkami władz spółek oraz kadrą kierowniczą, w tym kontraktów menadzerskich,
 • mobbingu i dyskryminacji,
 • zakazu konkurencji.
Prawo administracyjne, w szczególności sprawy dotyczące:
 • reprezentowania podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w postępowaniu przed organami administracyjnymi i sądownictwem administracyjnym,
 • sporządzania pism i skarg związanych z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego,
 • procesów inwestycyjnych,
 • prawa budowlanego,
 • zagadnień obywatelskich,
 • koncesji i zezwoleń.
Postępowanie egzekucyjne, w szczególności sprawy dotyczące:
 • egzekwowania należności pieniężnych i niepieniężnych,
 • wezwań do zapłaty,
 • skarg na czynności komornika ,
 • powództw przeciwegzekucyjnych,
 • wniosków o wyłączenie spod egzekucji,
 • zawierania pozasądowych ugód.
Prawo handlowe i prawo spółek handlowych, w szczególności sprawy dotyczące:
 • kompleksowej obsługi i doradztwa podmiotom gospodarczym,
 • tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek,
 • rejestracji spółek,
 • prowadzenia negocjacji,
 • postępowania ugodowego,
 • przygotowywania i opiniowania wszelkich umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kancelaria Adwokacka
Szymon Bubka

83-110 Tczew
ul. Paderewskiego 7/2
adwokat@szymonbubka.pl
+48 602 301 719
58 532 13 00
© 2011 Kancelaria Adwokacka Szymon Bubka. Wszelkie prawa zastrzeżone.Projekt i wykonanie: