602 301 719 / 58 532 13 00 adwokat@szymonbubka.pl

profesjonalna obsługa

klienci korporacyjni

kompleksowe usługi PRaWNICZE

dotyczące działalności gospodarczej

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz pomocy? Dobrze trafiłeś!

Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług oraz stałej obsługi prawnej. 

OFEROWANE usługi PRaWNICZE

Zapoznaj się z oferowanymi usługami prawniczymi

 • kompleksowa obsługa prawnej – dochodzenia wierzytelności, reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych i poza sądowych,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • doradzanie oraz reprezentowanie klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy,
 • pomoc w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • pomoc w zakresie przekształcania, łączenia i przejęć podmiotów gospodarczych

Prawo handlowe i prawo spółek handlowych

w szczególności sprawy dotyczące

 • kompleksowej obsługi i doradztwa podmiotom gospodarczym,
 • tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek,
 • rejestracji spółek,
 • prowadzenia negocjacji,
 • postępowania ugodowego,
 • przygotowywania i opiniowania wszelkich umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami

ul. Paderewskiego 7/2, 83-110 Tczew

+48 602 301 719 / 58 532 13 00

adwokat@szymonbubka.pl