602 301 719 / 58 532 13 00 adwokat@szymonbubka.pl

PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNICZE

KANCELARIA ADWOKACKA SZYMON BUBKA
Skontaktuj się

Działalność Pro Bono

Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Bubki od początku istnienia angażuje się w działalność pro bono na rzecz lokalnej społeczności. 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Bubki od początku istnienia angażuje się w działalność pro bono na rzecz lokalnej społeczności. 

W ramach tej formy niesienia pomocy uczestniczymy w organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką Ogólnopolskich Dniach Bezpłatnych Porad Adwokackich – akcji adresowanej do osób w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. 

Od  września 2011 roku współpracujemy z Gminą Miejską Tczew wspierając rozwój idei Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, gdzie świadczymy nieodpłatne konsultacje prawne dedykowane głównie dla osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Skontaktuj się z nami

ul. Paderewskiego 7/2, 83-110 Tczew

+48 602 301 719 / 58 532 13 00

adwokat@szymonbubka.pl