602 301 719 / 58 532 13 00 adwokat@szymonbubka.pl

System wynagrodzenia
kwotowego

Ustalana indywidualnie z klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

System wynagrodzenia
godzinowego

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i nakładu prac. 

System rozliczania opartego o opłatę zryczałtowaną

Wynagrodzenie stałe ustalone stawką miesięczną – przy stałej obsłudze prawnej.

NR RACHUNKU BANKOWEGO

64 1140 2004 0000 3902 6831 4253

Skontaktuj się z nami

ul. Paderewskiego 7/2, 83-110 Tczew

+48 602 301 719 / 58 532 13 00

adwokat@szymonbubka.pl